CM-43 "LES MEG"

Oppdatert 15.06.2012

Spørsmål og kommentarer kan sendes per epost

 

Modellen er ikke "et leketøy" og skal behandles deretter


 

Løftepunkter: Løft modellen ved å gripe med begge henders tommel + pekefinger over snutene
og rundt nedre kant av overdelen (mellom plogskjørt og stigtrinn)

 

NB! Motorromsgitterne er svært filigrane - unngå å trykke disse inn NB!

Minste radius for problemfri kjøring: 35 cm

Den nye koplingskroken er av stål og kan etterjusteres ved behov (liten nebbtang)

Frontgitterne kan ikke demonteres

Buffere/bufferplater, stigtrinn (sorte) og tanker/batterikasser er limt med epoxy-lim
    Ved uhell/etterliming: Bruk 2-komponent epoxylim (Araldit o.l.)
    Stigtrinn og speil kan etterjusteres (ikke for hardt)

Demontering av lokkassen:
    Skru ut den lille skruen mellom bufferne i lokende 2
    Trekk varsomt ut skrukoplingen i lokende 1 med en liten nebbtang
    Legg modellen på et mykt underlag med hjulene opp
    Skru av boggirammene
    Dra forsiktig i en boggi til understellet frigjøres
    (kan sitte litt trangt - unngå helst bruk av verktøy)
    Tilbakemontering:
    Skru forsiktig den lille skruen på plass - dra ikke hardt til (ødelegger gjengene)
    Skyv skrukoplingen langsomt på plass med nebbtangen

Treskrin medfølger (innvendig emb. medfølger ikke)
    Opprinnelig var dette tenkt som modelleske for CM-43,
    men vi fant ut at Märklins original-emballasje fungerer best under transport
    For oppbevaring hjemme hos deg kan treskrinet brukes med litt skumgummi/bobleplast

 

”KJØREREGLER”

Drivverket er ikke innkjørt og kan ha godt av en myk start:
    La loket kjøre noen minutter i hver retning noen ganger
    Sjekk at det fortsatt er litt olje på synlige tannhjul
    Kjør uten ekstra belastning (vogner, stigninger) den første tiden

Drivverk er smurt opp, men tørker ut med tiden
    Bruk urmakerfett hvis mulig, evt. symaskinolje

Rengjøring
    Bruk teknisk sprit e.l. (ikke white spirit)og bomullspinner
    H
julbaner er kritiske for et godt strømopptak
    Husk også baksiden av hjul for strømopptak (likestrømsutførelse) 

 

SPESIELT FOR MÄRKLIN DRIV

rklin motororer har et "smørehull":Hvis dette stedet går tørt, vil motoren "hyle" og kanskje låse seg helt
    Napp ut skumgummibiten med en liten pinsett
    Sjekk at det ikke er tørt, etterfyll med fett eller olje
    Husk å sette skumgummibiten på plass igjen
 

Märklin motorer kan låse seg helt - et kjent Märklin-fenomen
    Hvis modellen ikke kjøres av og til kan ankeret låse seg fullstendig
    Start med å sjekke smørehullet
    I verste fall må motoren demonteres og skrus sammen igjen
Det er m.a.o. egentlig ingen fordel at modellen blir brukt sjelden

 

SPESIELT FOR ”SX SUPERDRIV”

Innkjøringsperiode - uten belastning (vogner/stigninger)

Kjørehastigheten er nedskalert til troverdig nivå (en tilvenningssak)

Akselerasjonen er svært realistisk, men kanskje uvant "treg" (altså realistisk)

Loket fortsetter å rulle etter at kjørestrømmen er brutt
    Det er ikke anbefalt å endre kjøreretning før loket står helt stille!

Ved lav kjørespenning vil loket stå stille med motoren i gang og med lys i lyktene
    Dette sliter minimalt på systemet og er en trivelig tilleggseffekt

Pga. økt motstand i kurver er loket noe tregere å starte på slike steder


 

Smøring av kardangkopling (venstre pil)
    På en tynn papirremse legges en dråpe olje
    Før remsen inn mellom klokken og sentrifugalhjulet som vist
    Drei litt med fingeren på det store svinghjulet
    NB! Hvis kardangkoplingen går tørr vil slitasjen på delene øke, og noe "hyling" kan oppstå
    TIPS: Ved moderat bruk vil det være nok med en årlig sjekk

Smøring av gearboks (høyre pil)
    Gearboksens tannhjul er synlige sett ovenfra
    Med en liten trepinne legges på litt fett/olje ved behov    

Et par små råd til slutt:
    Støvtørking av modellen bør skje med myk, bred pensel - ikke med klut
    Rens alltid hjulbanene før kjøring hvis loket har urørt stått en tid ("skitt kommer av seg selv")
    For Märklin originale reservedeler henvises til din Märklin-forhandler
   

 

”ModellFortegnelsen”:
Omtale av modellen kommer i MF-O 2012 (aug. 2012)