Forbildene til alle CMs modeller (ikke N-skala og 1000-seriene)
For detaljerte opplysninger om modeller, priser, historikk, tegninger, fotos mv. henvises til "ModellFortegnelsen"

CM-

VARIANT

LITRA

NR

AGGREGAT

PERSONV.

GODSV.

INTERNV.

BYGGEÅR

STED

UTR

BEVART

EPOKE

DESIGN

TILST

1

A

Lm 1

1

diesel

   

selvg

1974

MBB

   

1968-85

rødbr

drift

2

A

Xbh

9432014

     

losjiv

       

1968-85

 

drift

3

A

Qf4

500125

   

tankv

 

1936

Skabo

 

NJK

1956-68

 

drift

3

B

Q4

500012

   

tankv

         

1956-68

 

drift

3

C

Q4

500009

   

tankv

 

1929

Skabo

   

1956-68

 

drift

3

D

Qf4

500196

   

tankv

         

1956-68

 

drift

4

A

Qf4

500129

   

tankv

 

1936

Skabo

   

1956-68

 

drift

4

X

Q

500044

   

tankv

         

1956-68

 

drift

4

XB

Qf4

500043

   

tankv

         

1956-68

 

drift

5

A

Fo

19951

 

reisegodsv

   

1931

Westwaggon

1990

 

1945-56

rødbr

drift

5

B

Fo

19952

 

reisegodsv

   

1931

Westwaggon

1991

 

1945-56

rødbr

drift

5

D

Fo

19951

 

reisegodsv

   

1931

Westwaggon

1990

 

1945-56

rødbr

drift

6

A

G4

40951

   

lukket godsv

 

1952

     

1956-68

rødbr

drift

7

A

G5

43269

   

lukket godsv

 

1958-62

     

1956-68

rødbr

drift

7

B

G5

43254

   

lukket godsv

 

1958-62

     

1956-68

rødbr

drift

7

C

G5

43313

   

lukket godsv

 

1958-62

     

1956-68

rødbr

drift

7

X

G5

43127

   

lukket godsv

 

1958-62

     

1956-68

rødbr

drift

7

XX

G5

     

lukket godsv

 

1958-62

     

e. 1985

rødbr

hens

8

A

G

33672

   

lukket godsv

 

1927

Kassel

1978

 

1956-68

rødbr

drift

8

AX

G

33672

   

lukket godsv

 

1927

Kassel

1978

 

1956-68

rødbr

drift

8

B

G

33054

   

lukket godsv

 

1925

     

1956-68

rødbr

drift

8

BX

G

33054

   

lukket godsv

 

1927

Kassel

1978

 

1956-68

rødbr

drift

10

A

Xu

1251

     

underv

1923

         

drift

10

B

Xu

1251

     

underv

1923

(Tyskland)

1980

 

1968-85

internfarge

drift

10

X

Xu

1251

     

underv

1923

(Tyskland)

1980

 

1968-85

 

utr

11

A

Gklmrs

1395048

   

lukket godsv

 

1941

Lindtner

1979

 

1968-85

rødbr

drift

11

B

Gp4

33158

   

lukket godsv

 

1942

Busch/B

1980

 

1956-68

rødbr

drift

11

C

Gklmrs

1395002

   

lukket godsv

 

1941

Danzig

1980

 

1968-85

rødbr

drift

11

C

Gklms

1388016

   

lukket godsv

 

1940

Busch/B

   

1968-85

rødbr

drift

11

C

Gklms

1388057

   

lukket godsv

 

1942

Nieders.

1981

 

1968-85

rødbr

drift

11

D

Gp4

33135

   

lukket godsv

 

1943

Lindtner

1981

 

1956-68

rødbr

drift

11

E

Gp4

33102

   

lukket godsv

 

1941

Danzig

1980

 

1956-68

rødbr

drift

11

F

Gp4

33142

   

lukket godsv

 

1941

Busch/B

1981

 

1956-68

rødbr

drift

11

X

Gp4

33109

   

lukket godsv

 

1940

Busch/B

   

1956-68

rødbr

drift

13

B

stasjon

1207

       

1862

Årnes

   

f. 1945

sveitser

drift

13

F

stasjon

1207

       

1862

     

1900

sveitser

drift

13

FR

stasjon

1207

       

1862

     

1945-56

sveitser

drift

13

P

perrong

                     

drift

14

14-N

X

33342

   

lukket godsv

stasjv

1913

Wismar

   

1968-85

 

drift

14

A

X

33342

   

lukket godsv

stasjonsv

1913

Wismar

   

1968-85

 

drift

16

A

L

37162

   

åpen godsv

 

1920-

     

1956-68

rødbr

drift

16

B

L

37442

   

åpen godsv

 

1920-

     

1956-68

rødbr

drift

16

B

L

37441

   

åpen godsv

 

1920-

     

1956-68

rødbr

drift

17

A

L

37215

   

åpen godsv

 

1909-

 

1971

 

1956-68

rødbr

drift

18

A

CFo2a

18021

 

konduktørv

   

1915

Skabo

   

1945-56

teak

drift

19

A

BFo2b

650

 

konduktørv

   

1929

Strømmen

 

NJK

1956-68

teak

drift

19

B

BFo2b

793

 

konduktørv

   

1923

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

19

C

BFo2b

792

 

konduktørv

   

1923

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

19

X

BFo2c

296

 

konduktørv

   

1916

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

19

XX

CFo2c

296

 

konduktørv

   

1916

Strømmen

   

1945-56

teak

drift

20

A

B3-2

25555

 

sittev

   

1963

Strømmen

   

e. 1985

ny

drift

20

A

B3

25534

 

sittev

   

1962

Strømmen

   

e. 1985

ny

drift

20

A

B3K

25657

 

sittev

   

1972

Strømmen

   

e. 1985

ny

drift

20

X

El.14

2172

el

     

1972

Thune/NEBB

   

e. 1985

ny

drift

20

X

B3K

25657

 

sittev

   

1972

Strømmen

   

e. 1985

ny

drift

20

X

B3

25545

 

sittev

   

1962

Strømmen

   

e. 1985

ny

drift

20

X

B3-2

25639

 

sittev

   

1969

Strømmen

   

e. 1985

ny

drift

21

A

Cmdeo

18296

motorv

     

1935

Westwaggon

1956

 

1945-56

rødbr

drift

21

B

Cmdeo

18295

motorv

     

1936

Düwag

1956

 

1950-56

rødbr

drift

21

C

Xco

18297

     

redskv

1935

Westwaggon

1956

 

1968-85

rød

drift

21

D

XFad

6199

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

21

D

Xco

18296

     

redskv

1935

Westwaggon

1956

 

1968-85

rødbr

utr

21

E

Cmdeo

18295

motorv

     

1936

Düwag

1956

 

1950-56

rødbr

drift

21

F

Cmdeo

18297

motorv

     

1935

Westwaggon

1956

 

1950-56

rødbr

drift

22

A

El.14

2166

el

     

1968

Thune/NEBB

   

e. 1985

ny

drift

22

B

El.14

2172

el

     

1969

Thune/NEBB

   

e. 1985

ny

drift

22

C

El.14

2171

el

     

1968

Thune;NEBB

   

e. 1985

rødbr

drift

22

X

El.14

2171

el

     

1968

Thune;NEBB

   

1968-85

rødbr

drift

23

23-N

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

A;B

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

B

XFad

6192

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

B

XFad

6191

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

B

XFad

6194

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

C

XFad

6175

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

C

XFad

6175

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

D

XFad

6176

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

D

XFad

6195

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

E

XFad

6197

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

F

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

X

XFad

6198

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

X

XFad

6179

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

X

XFad

6177

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

X

XFad

6196

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

23

X

XFad

6178

     

bunntv

1972-73

Marienb

   

1968-85

 

drift

24

A

C1

19930

 

annet

   

1939

Westwaggon

1990

 

1968-85

rødbr

drift

25

A

FV

5016

 

konduktørv

   

1919

Skabo

1980

 

1968-85

 

drift

25

X

FV

5016

 

konduktørv

   

1919

Skabo

1980

 

1968-85

 

drift

29

A

Fo

14015

 

reisegodsv

   

1938

Skabo

1979

 

1956-68

teak

drift

30

A

Bo2b

224

 

sittev

   

1937

Skabo

1978

NJK

1956-68

teak

drift

30

B

Bo2b

660

 

sittev

   

1936

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

C

Bo2b

18145

 

sittev

   

1937

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

30

C

Bo2b

225

 

sittev

   

1937

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

C

Bo2b

18132

 

sittev

   

1932

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

CC

Co2b

18145

 

sittev

   

1937

Strømmen

   

1945-56

teak

drift

30

CL

Co2b

div

 

sittev

           

1945-56

teak

drift

30

CL

Bo2b

div

 

sittev

           

1956-68

teak

drift

30

D

Bo2b

654

 

sittev

   

1934

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

30

D

Bo2b

655

 

sittev

   

1934

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

30

D

Bo2b

656

 

sittev

   

1935

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

E

Bo2b

226

 

sittev

   

1937

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

FF

Co2b

224

 

sittev

   

1937

Skabo

1978

NJK

1945-56

teak

drift

30

G

Bo2b

18145

 

sittev

   

1937

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

30

GG

Co2b

18145

 

sittev

   

1937

Strømmen

   

1945-56

teak

drift

30

H

Bo2b

18135

 

sittev

   

1934

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

30

I

Bo2b

18133

 

sittev

   

1933

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

II

Co2b

18133

 

sittev

   

1933

Skabo

   

1945-56

teak

drift

30

K

Bo2b

18134

 

sittev

   

1934

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

30

L

Bo2b

657

 

sittev

   

1935

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

MM

Co2b

661

 

sittev

   

1936

Skabo

   

1945-56

teak

drift

30

N-50

Co2b

656

 

sittev

   

1935

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

N-60

Bo2b

656

 

sittev

   

1935

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

R

Bo2b

div

 

sittev

           

1956-68

teak

drift

30

X

Bo2b

18134

 

sittev

   

1934

Strømmen

   

1968-85

teak

utr

30

XJ

Bo2b

226

 

sittev

   

1937

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

X-S

Bo2b

225

 

sittev

   

1937

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

X-S2

Bo2b

226

 

sittev

   

1937

Skabo

   

1956-68

teak

drift

30

XX

Xamn

9767018

     

redskv

       

e. 1985

teak

drift

30

XXJ

Co2b

226

 

sittev

   

1937

Skabo

   

1945-56

teak

drift

30

XX-S

Co2b

225

 

sittev

   

1937

Skabo

   

1945-56

teak

drift

30

XX-S2

Co2b

226

 

sittev

   

1937

Skabo

   

1945-56

teak

drift

30

AA

Co2b

224

 

sittev

   

1937

Skabo

1978

NJK

1945-56

teak

drift

31

A

WLBo1b

991

 

sovev

   

1913

Skabo

   

1956-68

teak

drift

31

B

WLBo1b

18050

 

sovev

   

1917

Skabo

   

1956-68

teak

drift

31

B

WLBo1b

208

 

sovev

   

1912

Skabo

   

1956-68

teak

drift

31

B

WLBo1b

102

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1956-68

teak

drift

31

C

WLABo1b

207

 

sovev

   

1910

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

31

CL

WLBo1b

div

 

sovev

           

1956-68

teak

drift

31

D

WLBo1b

113

 

sovev

   

1919

Skabo

   

1956-68

teak

drift

31

D

WLBo1b

18003

 

sovev

   

1914

Skabo

   

1956-68

teak

drift

31

D

WLBo1b

18048

 

sovev

   

1917

Skabo

   

1956-68

teak

drift

31

D

WLBo1b

103

 

sovev

   

1913

Skabo

   

1956-68

teak

drift

31

D

WLBo1b

202

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1956-68

teak

drift

31

D

WLBo1b

   

sovev

           

1956-68

teak

drift

31

E

WLBo1b

202

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1968-85

teak

hens

31

E

WLBo1b

113

 

sovev

   

1919

Skabo

   

1968-85

teak

hens

31

R

WLBo1b

div

 

sovev

           

1956-68

teak

drift

31

XJ

WLBo1b

202

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1956-68

teak

drift

33

A

WLAo1a

18097

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1956-68

teak

drift

33

A

WLAo1a

995

 

sovev

   

1919

Skabo

   

1956-68

teak

drift

33

B

WLAo1a

602

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1956-68

teak

drift

33

B

WLAo1a

18101

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1956-68

teak

drift

33

C

WLAo1a

701

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1956-68

teak

drift

33

C

WLAo1a

18047

 

sovev

   

1917

Skabo

   

1956-68

teak

drift

33

CL

WLBo1b

div

 

sovev

           

1956-68

teak

drift

33

D

WLAo1a

104

 

sovev

   

1913

Skabo

   

1956-68

teak

drift

33

E

WLAo1a

201

 

sovev

   

1921

Kockum

   

1956-68

teak

drift

33

F

WLAo1a

105

 

sovev

   

1913

Skabo

   

1956-68

teak

drift

33

X

WLAo1a

105

 

sovev

   

1913

Skabo

   

1968-85

teak

utr

34

A

Bo2b

770

 

sittev

   

1917

Skabo

 

NJK

1956-68

teak

drift

34

B

Bo2b

18099

 

sittev

   

1920

Kockum

 

Malmbanan

1956-68

teak

drift

34

BB

Co2b

18099

 

sittev

   

1920

Kockum

   

1945-56

teak

drift

34

CL

Bo2b

div

 

sittev

           

1956-68

teak

drift

34

CL

Co2b

div

 

sittev

           

1945-56

teak

drift

34

E

Bo2b

18012

 

sittev

   

1915

Skabo

   

1956-68

teak

drift

34

EE

Co2b

18012

 

sittev

   

1915

Skabo

   

1945-56

teak

drift

34

F

Bo2b

18058

 

sittev

   

1920

Skabo

   

1956-68

teak

drift

34

FF

Co2b

18058

 

sittev

   

1920

Skabo

   

1945-56

teak

drift

34

G

Bo2b

280

 

sittev

   

1920

Skabo

   

1956-68

teak

drift

34

GG

Co2b

280

 

sittev

   

1920

Skabo

   

1945-56

teak

drift

34

H

Bo2b

640

 

sittev

   

1924

Strømmen

   

1956-68

teak

drift

34

HH

Co2b

640

 

sittev

   

1924

Strømmen

   

1945-56

teak

drift

34

R

Bo2b

div

 

sittev

           

1956-68

teak

drift

34

XX

B30

770

 

sittev

   

1917

Skabo

   

1945-56

teak

drift

34

AA

Co2b

770

 

sittev

   

1917

Skabo

 

NJK

1945-56

teak

drift

34

AA

Co2b

770

 

sittev

   

1917

Skabo

 

NJK

1945-56

teak

drift

35

A

B22

707

 

sitte/midtg

   

1926

Skabo

   

1968-85

teak

drift

35

A

B22

742

 

sitte/midtg v

   

1924

Skabo

   

1968-85

teak

drift

35

A

B22

289

 

sitte/midtg v

   

1919

Strømmen

   

1968-85

teak

drift

35

C

B22

666

 

sitte/sideg v

   

1937

Skabo

   

1968-85

teak

drift

35

D

B30

226

 

sitte/sideg v

   

1937

Skabo

   

1968-85

teak

drift

35

E

B30

770

 

sitte/sideg v

   

1917

Skabo

   

1968-85

teak

drift

35

F

B30

18099

 

sitte/sideg v

   

1920

Kockum

   

1968-85

teak

drift

39

N

C

   

sittev

     

(Tyskland)

   

1956-68

rødbr

drift

40

40-N

Di.3

604

diesel

     

1957

NOHAB

   

1956-68

grønn

drift

40

A

Di.3

643

diesel

     

1958

NOHAB

   

1956-68

grønn

drift

40

B

Di.3

602

diesel

     

1954

NOHAB

   

1956-68

grønn

drift

40

C

Di.3

612

diesel

     

1958

NOHAB

1990

 

1956-68

grønn

drift

40

C

Di.3

612

diesel

     

1958

NOHAB

1990

 

1956-68

grønn

drift

41

A

Di.3

641

diesel

     

1959

NOHAB

   

1968-85

rødbr

drift

41

A-N

Di.3

603

diesel

     

1957

NOHAB

   

1956-68

rødbr

drift

41

B-N

Di.3

610

diesel

     

1958

NOHAB

   

1956-68

rødbr

drift

41

C

Di.3

629

diesel

     

1965

NOHAB

   

1968-85

rødbr

drift

41

D

Di.3

610

diesel

     

1958

NOHAB

   

e. 1985

rødbr

drift

42

A-N

Di.3

621

diesel

     

1958

NOHAB

   

e. 1985

ny

drift

45

45A-N

Di.5

 

diesel

     

1959-60

MaK

   

e. 1985

ny

drift

49

A

My

1104

diesel

           

ja

e. 1985

 

drift

49

X

My

1104

diesel

           

ja

e. 1985

 

drift

50

A

Eo

980

 

spisev

   

1911

Skabo

 

Jbmus

1956-68

teak

drift

50

AX

Eo

980

 

spisev

   

1911

Skabo

 

Jbmus

1956-68

teak

drift

51

A

DFo

432

 

postv

   

1920

Sv Maskinv

1971

NJK

1956-68

teak

drift

54

XJ

BFo2c

18015

 

konduktørv

   

1915

Skabo

   

1956-68

teak

drift

54

XXJ

CFo2c

18015

 

konduktørv

   

1915

Skabo

   

1945-56

teak

drift

61

A

G

33954

   

lukket godsv

 

1937

Luttgens

1982

 

1956-68

rødbr

drift

61

A

G

33953

   

lukket godsv

 

1937

Luttgens

1983

 

1956-68

rødbr

drift

62

A

G

33991

   

lukket godsv

 

1935

Talbot

1981

 

1956-68

rødbr

drift

62

A

G

33992

   

lukket godsv

 

1935

Talbot

1981

 

1956-68

rødbr

drift

63

X

X

33989

   

lukket godsv

redskv

1935

Lindtner

1963

 

1968-85

rød

drift

64

A

G

33942

   

lukket godsv

 

1937

(Tyskland)

1968

 

1956-68

rødbr

drift

64

B

G

33945

   

lukket godsv

 

1937

(Tyskland)

1968

 

1956-68

rødbr

drift

64

C

G

33951

   

lukket godsv

 

1937

(Tyskland)

1968

 

1956-68

rødbr

drift

64

D

G

33941

   

lukket godsv

 

1937

(Tyskland)

1968

 

1956-68

rødbr

drift

64

E

G

33943

   

lukket godsv

 

1937

(Tyskland)

1968

 

1956-68

rødbr

drift

64

F

G

33946

   

lukket godsv

 

1937

(Tyskland)

1968

 

1956-68

rødbr

drift

64

G

G

33948

   

lukket godsv

 

1937

(Tyskland)

1968

 

1956-68

rødbr

drift

64

X

G

33951

   

lukket godsv

 

1937

(Tyskland)

1968

 

etter 1968

rødbr

utr

65

65A-N

Eaos

     

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

65

65B-N

Eaos

5350003

   

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

65

A

Eaos

5350002

   

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

65

B

Eaos

5350007

   

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

65

C

Eaos

5350005

   

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

65

D

Eaos

5350008

   

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

65

E

Eaos

5350004

   

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

65

F

Eaos

5350003

   

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

65

X

Eaos

5350006

   

åpen godsv

   

Belgia

   

e. 1985

ny

drift

67

01

Hbikks

2376194

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

02

Hbikks

2376190

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

03

Hbikks

2376192

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

05

Hbikks

2376193

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

06

Hbikks

2376195

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

07

Hbikks

2376196

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

08

Hbikks

2376197

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

10

Hbikks

2376198

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

11

Hbikks

2376199

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

12

Hbikks

2376201

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

13

Hbikks

2376202

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

20

Hbikks

2376203

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

21

Hbikks

2376204

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

22

Hbikks

2376205

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

23

Hbikks

2376206

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

24

Hbikks

2376207

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

25

Hbikks

2376208

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

26

Hbikks

2376211

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

27

Hbikks

2376200

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

28

Hbikks

2376224

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

29

Hbikks

2376220

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

40

Hbikks

2376191

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

41

Hbikks

2376214

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

42

Hbikks

2376221

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

50

Hbikks

2376209

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

51

Hbikks

2376210

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

52

Hbikks

2376212

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

53

Hbikks

2376213

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

54

Hbikks

2376215

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

55

Hbikks

2376222

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

56

Hbikks

2376228

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

57

Hbikks

     

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

58

Hbikks

2376210

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

60

Hbikks

2376039

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

61

Hbikks

2376111

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

62

Hbikks

2376076

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

63

Hbikks

2376086

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

64

Hbikks

2376147

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

65

Hbikks

2376063

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

93

Hbikks

2376229

   

lukket godsv

 

1983-1986

     

e. 1985

ny

drift

67

F

Hbikks

     

lukket godsv

 

1983-86

     

e. 1985

alt. nydes.

drift

67

R

Hbikks

div

   

skyvedørsv

         

1968-85

ny

drift

70

A

G

33232

   

lukket godsv

 

1919

Stellenfurth

   

1956-68

rødbr

drift

70

X

G

33232

   

lukket godsv

 

1919

Stellenfurth

   

e. 1985

rødbr

utr

71

A

G

33702

   

lukket godsv

 

1917

(Tyskland)

   

1956-68

 

drift

71

A

G

34212

   

lukket godsv

 

1923

(Tyskland)

   

1956-68

rødbr

drift

71

B

G

34213

   

lukket godsv

   

(Tyskland)

   

1956-68

 

drift

71

B

G

34204

   

lukket godsv

   

(Tyskland)

   

1956-68

 

drift

71

N

G

     

lukket godsv

 

1923

(Tyskland)

   

1956-68

rødbr

drift

72

A

Lt

7030

   

flisv

         

e. 1958

rødbr

drift

72

BF

Lt

7035

   

flisv

         

e. 1958

rødbr

drift

72

CF

Lt

7037

   

flisv

         

e. 1958

rødbr

drift

73

A

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienbg

   

1968-85

 

drift

73

AS

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienbg

   

1968-85

 

drift

73

ASP

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienbg

   

1968-85

 

drift

73

X

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienbg

   

1968-85

 

drift

73

XS

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienbg

   

1968-85

 

drift

73

XSP

XFad

       

bunntv

1972-73

Marienbg

   

1968-85

 

drift

74

A

Lt4

7039

   

åpen godsv

 

1941

Steinfurth

1979

 

1956-68

rødbr

drift

74

B

Lt4

7041

   

åpen godsv

 

1941

Steinfurth

1979

 

1956-68

rødbr

drift

75

X

L

37216

   

åpen godsv

 

fra 1909

(Tyskland)

1968

 

1945-56

rødbr

drift

75

XB

L

37228

   

åpen godsv

 

fra 1909

(Tyskland)

1966

 

1945-56

rødbr

drift

75

XC

L

37230

   

åpen godsv

 

fra 1909

(Tyskland)

1959

 

1945-56

rødbr

drift

75

XD

L

37234

   

åpen godsv

 

fra 1909

(Tyskland)

1963

 

1945-56

rødbr

drift

76

A

To

38205

   

stakev

         

1945-56

 

drift

76

B

To

38219

   

stakev

         

1945-56

 

drift

77

A

L

37212

   

kassev

         

1945-56

 

drift

77

B

L

37240

   

kassev

         

1945-56

 

drift

78

VA

Zaes

001-1

   

boggi-tankv

 

1973

Talbot

   

e. 1985

 

drift

78

VB

Zaes

000-2

   

boggi-tankv

 

1973

Talbot

   

e. 1985

 

drift

79

C

L

37441

   

kassev

         

1956-68

rødbr

drift

79

XD

L

37025

   

kassev

         

1956-68

rødbr

drift

79

XE

L

37071

   

kassev

         

1956-68

rødbr

drift

79

XF

(Om)

56922

   

kassev

         

1956-68

rødbr

drift

80

S

Gklms

     

lukket godsv

         

1956-68

 

drift

81

X

Xeg

1012-6

     

redskapsv

       

1956-68

 

drift

86

M86A

Uc

9005004

   

spesialv

         

1968-85

 

drift

86

M86B

Uc

9005010

   

spesialv

         

1968-85

 

drift

86

M86C

Uc

9005012

   

spesialv

         

1968-85

 

drift

86

M86D

Uc

9005014

   

spesialv

         

1968-85

 

drift

86

M86E

Uc

9005015

   

spesialv

         

1968-85

 

drift

86

X

.Uc

5013

   

bulkv

         

1968-85

 

drift

87

M87

FZo

17956

 

reisegodsv

   

1922

Strømmen

 

NJK

1956-68

teak

drift

88

M88A

Bo4d

18124

 

sittev

   

1926