CM-1 Modell av NSB elrevisjonsvogn LM1.01 i skala 1:87
 
"ModellMuseum"
(DEL 1)
 
Sist oppdatert 05. oktober 2013 av Bjørn Bratz
Alle fotos © Collector Model
(fotos tillatt nedlastet kun for privat bruk på egen maskin)
 
Et forstørret foto av modellen
får du ved å klikke i bilderuten i kolonnen "FOTO(S)" på ønsket modell
(trykk ALT + PIL for å komme tilbake igjen til denne siden)
 

Detaljert beskrivelse av hver enkelt modell finner du i vårt store oppslagsverk
"ModellFortegnelsen"
Der finner du også omtale av forbildet!
Fotos - tegninger - skisser - tabeller - oversikter
Alle tenkelige data er gjengitt - både om modell og forbilde
Kontinuerlig oppdatert - alltid komplett - helt ajour

 
 NB!

"Museum" viser hvilke modeller som hittil har vært produsert
OBS: Ingen modellserier er lenger i salg - det henvises til samlermarkedet

 
CM's norske
HOVEDMODELLER
1983-2012
Enkelte modellserier har vært utgitt med flere nr-varianter,
evt. også noe endret utseende

NB! Se også aller nederst i oversikten!

Alle fotos © Collector Model
(fotos tillatt nedlastet kun for privat bruk på egen maskin)
 
Forbildene til alle CMs modeller (gå til tabell)
 
CM- FOTO(S)
(klikk på bildet)
BESKRIVELSE LITRA PÅSKRIFT
 mm.

PROD. ÅR

1 elrevisjonsvogn LM Rødbrun
m/gul stripe
1985
2 losjivogn Xbh INTERNVOGNSKILT
Internrød
1983/84
3 tankvogn Qf4 "NORSK BRÆNDSELOLJE"
Flere nr-varianter
1986
4 tankvogn Q4 "ØSTLANDSKE
PETROLEUMSCOMPAGNI"
Flere nr-varianter
1986
5 reisegodsvogn Fo Rødbrun
Flere nr-varianter
1984
6 lukket godsvogn G4 Flere nr-varianter 1984
7 lukket godsvogn G5 Flere nr-varianter 1988
8 lukket godsvogn G Flere nr-varianter 1984
10 undervisningsvogn Xu "UNDERVISNINGSVOGN"
Interngul
1984
10 undervisningsvogn Xu "UNDERVISNINGSVOGN"
Utrangert utgave
1994
11 lukket godsvogn Gklm(r)s Flere nr-varianter 1984
12 damplok 61a Monteringssett
Spesialdeler i etset messing
2010
13 stasjonsbygning "ÅRNES"
stasjon
Kongsvingerbanen
1990
14 lukket godsvogn X STASJONSVOGN
TERMITTSVEISING
1986
16 åpen godsvogn L Flere nr-varianter 1986
17 åpen godsvogn L Flere nr-varianter 1986
18 konduktørvogn CFo2a TEAK 1989
19 konduktørvogn BFo TEAK
Flere nr-varianter
1997
20 vognsett B3 NYDESIGN
Flere nr-varianter
1985
21 motorvogn Cmdeo Rødbrun
Flere nr-varianter
1987
21 snekkervogn Xco Internrød 1987
21 utrangert internvogn

Xco

(Internrød) 1987
22 ellok El.14 NYDESIGN
Flere nr-varianter
1984
23 bunntømmingsvogn XFad Internrød
Svært mange nr-varianter
1985 m.fl.
24 konferansevogn C1 Rødbrun 1986
25 konduktørvogn FV Rød 1992
29 reisegodsvogn Fo  TEAK 1986
30 sittevogn Bo2b  TEAK
Mange nr-varianter
1988 m.fl.
31 sovevogn WLBo1b TEAK
Mange nr-varianter
1986
33 sovevogn WLAo1a TEAK
Mange nr-varianter
1989
34 sittevogn Bo2b TEAK
Mange nr-varianter
1989
40 diesellok Di.3 GRØNN,
m/hvit stripe
Flere nr-varianter
1990/92 og 2001
41 diesellok Di.3 RØDBRUN
m/gul stripe
Flere nr-varianter
1993
42 diesellok  Di3a Nydesign rød/rødsort
Ombyggingssett i messing/stål
Valgfritt drivverk
2011
43 diesellok  Di3a Grønn leveransedesign
Superdetaljert ferdigmodell
Valgfritt drivverk
Dette var CMs
aller siste modellserie
2012
49 diesellok (My) GM-Gruppens danske "Nohab"
fhv. DSB
1999
50 spisevogn Eo TEAK
"SPISEVOGN"
1993
51 postvogn DFo TEAK 1988
54 konduktørvogn BFo2c TEAK 1997
61 biltransportvogn G "BERGEN-VOSS"
Flere nr-varianter
1990
62 lukket godsvogn G Samme som CM-61,
men andre vogn-nr.
(ikke biltransportskilt)
1990
63 lukket godsvogn X Flere nr-varianter 1990
64 lukket godsvogn G Flere nr-varianter 1994
65 skrapjernsvogn Eaos Flere nr-varianter 1991
67 skyvedørsvogn Hbikks "NSBGodservice" m.fl.
Svært mange nr-varianter
1992
70 lukket godsvogn G Transport av smågriser 1994
71 lukket godsvogn G Flere nr-varianter 1994
72 flisvogn Lt4 Flere nr-varianter 2003
73 bunntømmingsvogn XFad Internrød
Mange nr-varianter
1998
74 flisvogn Lt4 Flere nr-varianter 1995
75 kassevogn L Flere nr-varianter 1995
76 stakevogn To Flere nr-varianter 1999
77 kassevogn L Flere nr-varianter 1999
78 boggitankvogn BP Zaes "BP"
Flere nr-varianter
2000
79 kassevogn L "Må ikke sendes ut av Norge" 2001
80 lukkede
godsvogner
Gklms Sett m/3 ulike varianter 2005
81 redskapsvogn Xeg   2005
85 kuletankvogn  .Uh Blå beholdere m/hvit tekst
"FALCONBRIDGE NIKKELVERK"
2011
 
Modeller med BLÅTT CM-nr nedenfor er "MesseModeller"
(Nr. henspeiler på årstall: 86 er "MesseModell 1986" osv.)
 
86 kuletankvogn Uc "HYLLA KALK"
MESSEMODELL 1986
Flere nr-varianter
1986
87 mynttransportvogn FZo TEAK
MESSEMODELL 1987
1987
88 lokaltogsvogn Bo4d TEAK
MESSEMODELL 1988
Flere nr-varianter
1988
89 målevogn Xel INTERNRØD
MESSEMODELL 1989
1989
90 salongvogn Ao2d TEAK
MESSEMODELL 1990
1990
91 sanitetsvogn Zuo TEAK m/kors
MESSEMODELL 1991
Flere nr-varianter
1991
92 kongevogn Ao TEAK
MESSEMODELL 1992
1992
92L tankvogn Uh LØITEN
BRÆNDERI
Flere nr-varianter
1992
92S tankvogn Uh "SHELL" 1992
93 redskapsvogn Xaem INTERNRØD
MESSEMODELL 1993
1993
94 konduktørvogn BFV RØD
MESSEMODELL 1994
1994
95 skiftetraktor Sk.d MESSEMODELL 1995 1995
96 turistvogn Bo3c TEAK
MESSEMODELL 1996
Flere nr-varianter
1996
96L tankvogn Q SORT
"LØITEN BRÆNDERI"
Flere nr-varianter
1996
96S tankvogn Q SORT
"SHELL"
1996
97 spise-/sittevogn BEo3a TEAK
MESSEMODELL 1997
1997/98
98S1
98S2
kullvogn (tysk) Del av norsk godsvogn-sett
(ca. 1950)
MESSEMODELL 1998
Flere nr-varianter
1998/99
98S3 grusvogn L Del av norsk godsvogn-sett
(ca. 1950)
MESSEMODELL 1998
Flere nr-varianter
1998/99
98S4 lukket godsvogn G Del av norsk godsvogn-sett
(ca. 1950)
MESSEMODELL 1998
Flere nr-varianter
1998/99
99 postvogn DFo "POST"
TEAK
MESSEMODELL 1999
1999/2000
100 damproter (plog) Nr 6 SORT 1995
2000 losjivogn X Internrød
MESSEMODELL 2000
2001
2001 fhv. postvogn Xc TEAK
MESSEMODELL 2001
2002
2003 sporrenser
(+ grusvogn)
 Xs
(+MK3)
MESSEMODELL 2003
Dette var CMs
aller siste MesseModell
2005

Alle fotos © Collector Model
(fotos tillatt nedlastet kun for privat bruk på egen maskin)
 
NB!
Oversikten fortsetter på neste side med div.
SPESIALPRODUKSJON
(1000-seriene)