CM-1040 Modell av NSB skyvedørsvogn Hbikks "TURNUSVOGN" i skala 1:87
 
"ModellMuseum"
(DEL 2)
 
Sist oppdatert 05. oktober 2013 av Bjørn Bratz
Alle fotos © Collector Model
(fotos tillatt nedlastet kun for privat bruk på egen maskin)
 
Et forstørret foto av modellen
får du ved å klikke i bilderuten i kolonnen "FOTO(S)" på ønsket modell
(trykk ALT + PIL for å komme tilbake igjen til denne siden)
 

Detaljert beskrivelse av hver enkelt modell finner du i vårt store oppslagsverk
"ModellFortegnelsen"
Der finner du også omtale av forbildet!
Fotos - tegninger - skisser - tabeller - oversikter
Alle tenkelige data er gjengitt - både om modell og forbilde
Oppdateres en gang i året - alltid komplett - helt ajour

 
CM's norske
SPESIALSERIER
1983-2006
Enkelte modellserier har vært utgitt med flere nr-varianter,
evt. også noe endret utseende

NB! Se også aller nederst i oversikten!

Alle fotos © Collector Model
(fotos tillatt nedlastet kun for privat bruk på egen maskin)
 
CM- FOTO(S)
(klikk på bildet)
BESKRIVELSE LITRA PÅSKRIFT
 mm.

PROD. ÅR

1000 superdriv
for Di.3
    1991
1001   diesellok Di.2    GRØNN 1987
1002   ellok Ra (SJ) ORANSJE
GULGRØNN

1990

1003   ellok  Du (SJ) TEAK 1987
1004   skiftetraktor Skd.215 GRØNN
RØDBRUN
1990
1005   diesellok  Di.3 RØDBRUN
nytt lok-nr
1987
1006 sovevogn WLABo1a TEAK
håndlaget
1989
1007   ellok  El.14 RØDBRUN
ekstra detaljert
vitrinemodell
1990
1008   diesellok  Di.3 GRØNN
ekstra detaljert
vitrinemodell
1991
1009   ellok  El.13 GRØNN
ekstra detaljert
vitrinemodell
1992
1010   ellok  El.13 NYDESIGN
ekstra detaljert
vitrinemodell
1991
1011   diesellok  Di.3 MELLOMDESIGN 1993
1012   diesellok  Di.3 NYDESIGN 1993
1013   diesellok  Di.3 RØDBRUN
m/superdriv
1993
1014A   skyvedørsvogn  Hbikks   1992
1014B skyvedørsvogn  Hbikks "HMK
HAUGALAND
MJ-KLUBB"
1992
1014C skyvedørsvogn  Hbikks "HMK
HORTEN
MJ-KLUBB"
1993
1015   postvogn  DFo TEAK 1992
1016   ellok  "El.1" GRØNN
(Märklin/Trix)
1993
1017 tankvogn .Uh CMC medl.'s
priv. vogner
1992
1019 skyvedørsvogn Hbikks CMC medl.'s
priv. vogner
1993
1021   skyvedørsvogn Hbikks "PK"
byggfirma
1992
1022   lukket godsvogn G CMC medl.'s
priv. vogner
1994
1023 skyvedørsvogn  Hbikks "MOROP"
konferanse
Drammen
1994
1024   skyvedørsvogn Hbikks Spes. lev. til
Norsk H.-Import
1994
1026 norsk togsett ca. 1960 El.13
+
sittevogner
Alle 23 lev.
lok med
ulike lok-nr
1995
1027   tankvogn Zk CMC medl.'s
priv. vogner
1995
1032 bulkvogn Tdgs Montert
+ smusset
1996
1033   tankvogn  (DB) "GLAVA" 1996
1034 stakevogn To Montert
smusset
1996
1035   skyvedørsvogn Hbikks Smusset 1996
1036   sittevogn C3 Montert
smusset
1997
1037A   skyvedørsvogn Hbikks "NORSKE SKOG" 1997
1037
div.

skyvedørsvogn Hbikks Div. kjente no.
firmalogoer
1997
1037B skyvedørsvogn Hbikks "NSB GODService" 1997
1037P   skyvedørsvogn Hbikks CMC medl.'s
priv. vogner
1997
1040   skyvedørsvogn Hbikks Sort nydesign
m/"vaskefelt"
1997
1040F skyvedørsvogn Hbikks "FOLLUM"
Sort nydesign
m/"vaskefelt"
1997
1041   diesellok Di.3 Faulhaber
drivverk
Nye boggier
1997
1042   ellok El.18 Nytt lok-nr 1998
1044 gasstankvogn   Nytt vogn-nr
smusset
1998
1045 skyvedørsvogn Tbis Nytt vogn-nr
smusset
1999
1047 kornlastvogn Tdgs Nytt vogn-nr
smusset
1999
1048 biltransportvogner Hcks "BERGEN-VOSS"
"FAUSKE-MO"
Ombygget
Nye vogn-nr
1999
1049 kuletankvogn
FRANZEFOSS
.Uc Nytt vogn-nr
smusset
2001
1050 kuletankvogn
SLEMMESTAD
.Uc Nytt vogn-nr
smusset
2001
1051 boggitankvogn Zaes Nytt vogn-nr
smusset
2000
1052 skyvedørsvogn Hbikks Nytt vogn-nr
smusset
1999
1055 bunntømmingsvogn Xabf Gruslast
(stein)
smusset
2000
1056 containervogn
Sdgm (SJ) "LINJEGODS"
smusset
2000
1059 tankvogn
(DB) "GLAVA"
smusset
2000
1061 sittevogn B1 nydesign
smusset
2003
1062 kuletankvogn .Uc "HYLLA KALK"
smusset
2003
1063 lukket godsvogn G ("Bremen") 2003
1064 skyvedørsvogn Hbikks "NSB GODService"
smusset
2001
1065 kuletankvogn .Uc "NORCEM"
smusset
2001
1066 skyvetaksvogn .Tbis "NORPAPP"
smusset
2001
1067
malmvogner
sett m/4 stk
(SJ) "LKAB" 2003
1068 stakevogn L   2003
1069 containervogn (SJ) "TOLLPOST
GLOBE"
2003
1070 diesellok Di3.641   2003
1071 diesellok Di3.642   2003
1076 containervogn Sdgms
(SJ)
"POSTEN" 2005
1077 trailervogn Sdgms
(SJ)
"ASG" 2005
1078 diesellok Di3.641
m.fl.
  2006
1079 storromsvogn Habbins   2005
1080   malmvogner
sett m/4 stk
UAD
(SJ)
"LKAB" 2006
1081 tankvogn Q "MOROP 2005"
HØNEFOSS
2005
(67/93) skyvedørsvogn Hbikks CM 10 års
jubileumsmodell
Meget sjelden
1993
(-) "redskapsvogn"   Modell-bygger-
terapeutisk
friøvelse
ca. 1990?

Alle fotos © Collector Model
(fotos tillatt nedlastet kun for privat bruk på egen maskin)
 
NB!
Oversikten fortsetter på neste side med alle
HOVEDMODELLER
(CM-nr lavere enn 1000)