CM's grunnlegger, innehaver og heltidsbeskjeftigede altmuligperson
(bildet antas å være fra ca 1990)
 
Små glimt fra Collector Models historie
 
Oppdatert per 31.10.2011
 

Bjørn Bratz står bak Norgeshistoriens største produksjon av norske jernbanemodeller framstilt i Norge. Fra virksomheten hjemme i Ås (men postadresse Ski) like utenfor Oslo skjer både produksjon og salg.

Firmaet Collector Model ble grunnlagt i 1983, med en meget beskjeden produksjon, utført på deltid ved siden av rektorjobben ved ny barneskole i Oppegård. Den aller første "ur-modellen" var en losjivogn, med vognkasse håndlaget i tre. Allerede året etter økte produksjonen voldsomt, slik at det fra 1. mars 1986 (du husker dagen da Olof Palme ble skutt?) ble satset på heltid. Og her er det snakk om virkelig heltid, fra morgen til kveld, 7 dager i uka, så og si hele året.

Samme år, altså 1986, ble den første HJul-Messen arrangert i Ski, med presentasjon av den første MesseModellen, som for øvrig var en godsvogn med 2 kulerunde beholdere for transport av flytende vare. Vognen fikk umiddelbart tilnavnet "Anita Ekberg", men den kunne jo like gjerne vært kalt Dolly Parton i våre dager ...

MesseModellen, som i mange år utkom like før jul, var hemmelig helt til den ble avslørt på HJul-Messen i desember. Etter at HJul-Messene ble borte, har tradisjonen med ”MesseModeller” likevel blitt opprettholdt, om enn ikke lenger hvert eneste år. Flere av våre trofaste kunder har en komplett rekke av disse ekstra fine modellene i sin samling. I årene 1986 til og med 1999 utkom MesseModellen årlig, og i tillegg ble det levert 3 utgaver på 2000-tallet, totalt 17 ulike MesseModeller.

Den første limiterte serie utkom i 1985, det var en modell av en motorisert elrevisjonsvogn, produsert i kun 20 eks. Økende samlerverdi har ført til at man i dag må opp i det 3-dobbelte på det åpne markedet for - om mulig - å sikre seg et eksemplar av denne.

De aller fleste modeller fra CM er i skala 1:87 (H0). Den første N-skala modellen (1:160) så dagens lys i 1986, det var en modell av en s.k. bunntømmingsvogn (internvogn hos NSB). N-skala produksjonen ble seinere nedlagt.

Samme år kom den aller første storselgeren, norsk sovevogn i TeakStruktur lakkering. Sammen med liknende sittevogner og post-, reisegods- og spisevognene utgjør denne produksjonen nærmere et tre tusen eksemplarer. Og det bare fortsatte, helt fram til 2007, da denne produksjonen ble sluttført med en ”CLASSIC” serie.

CM har også samarbeidet med giganten MÄRKLIN i Tyskland. Dette skjedde første gang i 1986, i og med utgivelsen av en tankvogn fra "Norsk Hydro", produsert i engangsserie på 500 eks. Senere er det også levert en annen tankvogn med påskrift "Felleskjøpet" (1.000 eks.).

Det første nr. av kundebladet "StoppForTog" utkom i januar 1987. I mange år har den utkommet regelmessig 4 nr/år, seinere 5 nr/år. I SFT kan man lese om alle planlagte prosjekter, samt motta en rekke spesialtilbud. Den kanskje største fordelen med kundebladet er nok likevel at man kan få reservert et eksemplar av en kommende modell før hele serien er bortbestilt. Etterspørselen er etter hvert så stor at CM ikke rekker å annonsere sine nyheter i vanlige annonser i fagpressen. "StoppForTog" utkom med stort jubileums-nummer 1. februar 1997. Bladet utkom med sitt første fullfarge-nr. i november 1998. Fra 2008 legges bladet ut digitalt på nettet, med hele 7 nr/år. I tillegg kommer det kjente og kjære HJ-ul-nummeret i desember - fortsatt på papir!

Året 1988 huskes for lanseringen av Superdriv for "Nohab'en", dvs. det norske dieselloket Di.3 i modell. Her er det kjøremuligheter som ingen annen lokmodell kan vise maken til, bl.a. ytterst naturtro kjøring med lang utrulling, samt muligheter for å la loket stå helt stille med motoren i gang - og med simulert diesellyd på toppen - alt sammen er rein finmekanikk, ingen elektronikk!

CMs første - og hittil eneste - komplette byggesett utkom 1990 med en supermodell av gamle Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, med byggedeler av tre, messing og hvittmetall. Modellen var i eksakt skala 1:87, i motsetning til det aller meste annet av husmodeller på markedet, som vanligvis er i skala ca. 1:100 eller 1:120.

Den første scratchbygde messingvognen utkom i 1994, en modell av Norsk Jernbaneklubbs kombinerte person- og konduktørvogn, nr. 548. Den ble utgitt i forbindelse med NJKs 10 års jubileum.

Samme år ble ModellFortegnelsen født, et stort oppslagsverk over norske jernbanemodeller utgitt av CM siden starten i 1983. Katalogen, som er tilbakeskuende, er muligens "verdens største" i sitt slag, med flere hundre sider spekket med info om forbilder og modeller.

En nyhet i 1998 var bildeserien Nostalgia, som besto av originaltregninger av togtegneren Geir-Widar Langård. Tegningene var i A4 format og gjengitt i fullfarge. Samtlige ga nostalgiske tilbakeblikk på svunne tider i norsk jernbanehistorie.

Året 2002 kommer til å stå som en milepæl i CMs historikk. Modellverkstedet ble fullstendig pusset opp og nyinnredet, og nytt produksjonsutstyr ble anskaffet. Anstrengelsene ble kronet med CMs aller første 100% egenproduserte messingmodell, NJKs restaureringsobjekt på Hamar stasjon, fhv. postvogn 18107. Alt er utført innen husets vegger, fra første skisse, videre til CAD og PC, film og etsing i messing fram til fullt ferdig bygget modell.

I alt ble det i løpet av CM's historie produsert 12.700 modeller, fordelt på 668 serier! Den største enkeltserien bestod av 522 eks., det var bunntømmingsvognen CM-23. Antallet "trevogner" (sitte- og sovevogner) ble det laget i alt 1.734 stk av - og da har vi ikke tatt med alle post-, reisegods- og spisevognene... En annen populær modellserie var CM-67 (skyvedørsvognen Hbikks) som oppnådde 422 stk i hele 45 ulike utførelser. For å tilfredsstille etterspørselen etter litt enklere/rimelige modeller startet CM opp med den s.k. 1000-serien, her ble det levert i alt 3.964 stk i 140 ulike varianter.

Nærmere tretti års intens innsats med maksimal modellproduksjon har tæret på kreftene. Høsten 2010 ble det besluttet å avvikle Collector Model. Formelt oppåhørte CM per 31.12.2011, men leveranse av den siste modellserien skjedde våren 2012.

Det har vært noen fantastiske år!

 
 NB!
I "HJul-nummeret" av StoppForTog 2003 (nr 4)
kan du lese en litt filosofisk betraktning om hvordan det hadde seg
at opphavsmannen til CM satset på jernbanemodeller i godt voksen alder ...