Her er vist "StoppForTog" okt. 2005 (nr 86, årg. 19)
 
 
CM's eget MJ-blad
"
StoppForTog"

MJ-blad 6 nr pr år levert elektronisk (PDF)
Kundeblad siden 1987
Utkommer etter behov med med flere nr. vår/høst

(inkludert i medlemskapet)

StoppForTog HJUL-nummer
Papir-utgave
Reklamefritt, tilsendt i posten (desember)

 
Hva inneholder "StoppForTog"?
Beskrivelse av nye kommende modeller
Innlevering av egne basismodeller for ombyggingsprosjekt hos CM
Oppdatert produksjons- og medlems-info
Litteratur-liste, bokomtale, diverse mj-stoff mm.
Som regel med en original norsk togtegning på forsiden
HJul-nummeret i desember er en ekstra lesverdig utgave og er helt reklamefri
 
Hvorfor har ikke CM egen mj-katalog?
Ved småserieproduksjon blir en årlig katalog fort uaktuell
(ofte er en modellserie forhåndsutsolgt ved leveranse)
En månedlig publikasjon gir derfor vesentlig mer aktuell informasjon
 
 NB!

Dette er det eneste mj-bladet hvor CM's norske spesialmodeller annonseres!